จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศร่างขอบเขต TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศร่างขอบเขต TOR โต๊ะนักเรียน จำนวน 400 ตัว และเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 400 ตัว ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะนักเรียน จำนวน 400 ตัว และเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 400 ตัว ดังเอกสารแนบ
Calendar