จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

   1.ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
   2.เอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
   3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานซื้อระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
Calendar