จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโต๊ะนักเรียน จำนวน 400 ตัว และ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 400 ตัว ดังเอกสารแนบ




Calendar