จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar