จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตลับผงหมึกโทนเนอร์ 35A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตลับผงหมึกโทนเนอร์ 35Aโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar