จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดิทัศน์ฯ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ดังเอกสารแนบ
Calendar