จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณเรียนรวม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญยาณเรียนรวม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    1.ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญยาณเรียนรวม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
    2.เอกสารประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญยาณเรียนรวม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding
    3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญยาณเรียนรวม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding

   
Calendar