จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง วันที่ 17 ธค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้ในงานจัดเลี้ยง วันที่ 17 ธค.61 รายละเอียดแนบ
Calendar