จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหุ่นอากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหุ่นอากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ
Calendar