จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม BUU Sport Scien Care ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม "BUU Sport Scien Care" ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar