จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังเอกสารแนบ
Calendar