จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ประจำวันที่ 17-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน ประจำวันที่ 17-31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดแนบ
Calendar