จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานประชุมสัมมนาฯของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้ง สำหรับงานประชุมสัมมนาฯของธนาคารไทยพาณิชย์ รายละเอียดแนบ
Calendar