จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้า ในสวน และบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้า ในสวน และบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar