จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดแนบ
Calendar