จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศปลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแอร์ ห้องพัก ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศปลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแอร์ ห้องพัก ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar