จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson EB-925 เครื่องที่ ๑ และ เครื่องที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Epson EB-925 เครื่องที่ ๑ และ เครื่องที่ ๒ รายละเอียดแนบ
Calendar