จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นที่ 1 ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

จำนวน 16 รายการ

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar