จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำถังสำรองบนดาดฟ้า อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำถังสำรองบนดาดฟ้า อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบ
Calendar