จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพักและ lobby ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพักและ lobby ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบ
Calendar