จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรคของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ขนมเบรคของงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดแนบ
Calendar