จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง และอาหารเช้าสำหรับพนักงาน ประวันวันที่ 1-16 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้ง และอาหารเช้าสำหรับพนักงาน ประวันวันที่ 1-16 ธันวาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดแนบ
Calendar