จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 รายละเอียดแนบ
Calendar