จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม  เพื่อใช้ในงานประชุมสัมมนาฯ รายละเอียดแนบ
Calendar