จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED 9 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED 9 วัตต์ เพื่อใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดแนบ
Calendar