จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางฯ

งานจัดซื้อจัดจ้างระบบควบคุมการเข้าออกของอาคาร accesspoint ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ดังเอกสารแนบ
Calendar