จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โครงการ จัดซื้อจัดจ้างระบบไม้กั้นทางเข้าออกแบบอัตโนมัติ
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ดังเอกสารแนบ
Calendar