จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัสดุช่างสำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์วัสดุช่างสำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้า ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar