จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานหมั้นคุณธีรภัทร ภู่มาลี ในวันที่ 17 พย 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขนมเบรค ของงานหมั้นคุณธีรภัทร ภู่มาลี ในวันที่ 17 พย 61 รายละเอียดแนบ
Calendar