จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ 16-17 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค ของงานประชุมสัมมนาฯ 16-17 พย.61 รายละเอียดแนบ
Calendar