จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์

   ผู้ประกาศข่าว ภักฐ์สนัน ภู่ทิมพันธุ์

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ [ดาวน์โหลดประกาศ]

 
Calendar