จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาเนื่องในวันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๐๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาเนื่องในวันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๐๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar