จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อและตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อและตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar