จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างเดินระบบเมนไฟฟ้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างเดินระบบเมนไฟฟ้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar