จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องอาคาร CL จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องอาคาร CL จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar