จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 72 เล่ม โดยวิธีเฉพาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ดังเอกสารแนบ
Calendar