จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 68 เล่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 68 เล่ม [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar