จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕,๗๑๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕,๗๑๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar