จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 20 เล่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 20 เล่ม [ดาวน์โหลดประกาศ]

 

 
Calendar