จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการปัจจัยสร้างความสุข เทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถาม โครงการปัจจัยสร้างความสุขในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar