จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการปัจจัยสร้างความสุข เทศบาลตำบลบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการปัจจัยสร้างความสุขในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar