จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP CE 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP CE 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar