จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox P205b และหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox P205b และหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar