จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar