จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ LQ-590 SN: FSVY035503 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1539152949.pdf
Calendar