จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจอทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจอทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว รายละเอียดดังแนบ
Calendar