จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้ จำนวน ๑ กระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้  จำนวน ๑ กระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar