จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1538989347.pdf

 
Calendar