จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสันแฟ้มและแผ่นใสถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสันแฟ้มและแผ่นใสถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar