จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คเบรกเกอร์ตู้ไฟฟ้าหลัก MDB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คเบรกเกอร์ตู้ไฟฟ้าหลัก (MDB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar